Оформлення вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, в пункті пропуску на державному кордоні при ввезенні можливе лише за умови наявності оригіналу ветеринарного сертифіката, санітарного сертифіката країни-виробника, при виконанні ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини.

Внутрішній митний термінал

Державний ветеринарно-санітарний контроль на митницях призначення.

При цьому спеціаліст пункту державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті ставить штамп “Вивантаження та митне оформлення під прикордонним держветконтролем”, номерну гербову печатку, підпис та дату (на ветеринарному сертифікаті, санітарному сертифікаті, митних деклараціях, товарно-транспортних накладних).
Після цього транспортний засіб із вантажем може рухатись територією України до митниці призначення.

У митниці призначення оформлення вантажів проводиться лише за наявності свідоцтва за формою Ф-2, яке видається спеціалістами структурних підрозділів регіональних служб державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті після проведення ветеринарно-санітарної експертизи у державній лабораторії ветеринарної медицини за місцем одержання вантажу.

При ввезенні тварин ветеринарне свідоцтво за формою Ф-1 видається органами державної ветеринарної медицини за місцем акредитації отримувача у митниці призначення.

Відбір проб для проведення аналізу в державних лабораторіях ветеринарної медицини проводиться спеціалістами регіональних служб державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті за участю представників державної ветеринарної медицини, митниці і власника товару, про що складається відповідний акт.

Пункт державного ветеринарного контролю має право в установленому порядку припиняти або тимчасово забороняти перевезення (переміщення) вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, в разі небезпечної епізоотичної ситуації у країні-експортері, встановлення порушень ветеринарних вимог, неправильного оформлення ветеринарних документів розбіжностей у них чи в разі відсутності таких документів про це складається відповідний акт у трьох примірниках, які подаються, відповідно, старшим змін прикордонного наряду та мит них органів.

При здійсненні ветеринарного контролю в разі виявлення невідповідності назви вантажу, вказаного в іноземному ветеринарному сертифікаті та санітарному сертифікаті, до фактичної, а також невідповідності характеристик якості продукції до вказаних, митному органу видається відповідний акт, на підставі якого вантаж підлягає поверненню відправнику.

Для митного оформлення вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, які вивозяться за межі держави, митному органу, структурними підрозділами регіональних служб державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті видаються ветеринарні сертифікати встановленого в Україні зразка, завірені номерною печаткою, особистим підписом спеціаліста пункту державного ветеринарного контролю та штампом “Експорт дозволено”.

У разі вивезення підконтрольних вантажів до країн СНД митне оформлення здійснюється на підставі ветеринарного свідоцтва встановленого зразка та обов’язкової відмітки лікаря ветеринарної медицини пункту державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті у вигляді штампа “Експорт дозволено”, номерної печатки та особистого підпису.

Транзит через територію України здійснюється з урахуванням епізоотичного стану країн-експортерів за наявності ветеринарних сертифікатів державної ветеринарної служби країни-експортера.

У разі транзиту вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, лікар ветеринарної медицини пункту держветконтролю після проведення держветконтролю в пунктах пропуску через державний кордон України на ветеринарних сертифікатах ставить штамп “Транзит дозволено”.

Chemical engineering involves managing plant processes and conditions to ensure optimal plant operation. Chemical reaction engineers construct models for reactor analysis and design using laboratory data and physical parameters, such as chemical thermodynamics, to solve problems and predict reactor performance.

Plant construction is coordinated by project engineers and project managers depending on the size of the investment. A chemical engineer may do the job of project engineer full-time or part of the time, which requires additional training and job skills, or act as a consultant to the project group. In USA the education of chemical engineering graduates from the Baccalaureate programs accredited by ABET do not usually stress project engineering education, which can be obtained by specialized training, as electives, or from graduate programs.

A unit operation is a physical step in an individual chemical engineering process. Unit operations (such as crystallization, filtration, drying and evaporation) are used to prepare reactants, purifying and separating its products, recycling unspent reactants, and controlling energy transfer in reactors. On the other hand, a unit process is the chemical equivalent of a unit operation. Along with unit operations, unit processes constitute a process operation.